Sözlükte "ideoloji" ne demek?

1. Siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünüideoloji

İdeoloji kelimesinin ingilizcesi

n. ideology
Köken: Fransızca